Rózsa Gyula: Gyerekk

Erre külön oka lehetett, mert Tettamanti Béla egyébként maga állítja elő az archaizmusokat is, ha egyáltalán szüksége van rájuk, hogy kifordítsa, fejtetőre állítsa, abszurdizálja őket. Akárcsak a saját figuráit. Kukorelly verseskönyvében is, amely a teljesen ép Samunadrág címet kapta, inkább csak a saját, oly jellegzetesen álnaiv vonalaival megrajzolt képződményeket fordítja ki, állítja fejtetőre, teszi abszurddá egy pisztollyá nyúlt ököl, egy gólyalábon csárdást ropó nap, egy késsel ízlésesen felszeletelt empire villa formájában. Jó, van még a gyerekkönyvben egy tizenkilencedik századi acélmetszet aprólékosságával kidolgozott férfizakó, amelynek a gallérjából egy lapos tenyér néz kifelé, meg egy múlt századfordulós, plasztikus porcelánbabaarc, akinek a súly mozgatta szeméből fekete könnycsepp bugygyan elő, de többségben vannak az egy vonallal előálló karikafejű kisfiúk, a gyerekfej fújta gyerekfej formájú szappanbuborékok meg a Mikulások, akiknek az arca ököl, és lúdtollal írnak.

Tettamanti bizonytalannak látszó, óvatos egy szál vonalai mindig a "bocsánat, hogy élek" idegesítő szerénységével vonulnak fel, hogy előadhassák komisz iróniájukat, intellektuális arroganciájukat, a vicsorgó karácsonyfák és a protézislábú Télapók humorát. Abszurdak és gátlástalanok, mint a gyerekgondolkodás és a még agyon nem szabályozott gyerekfantázia, és ezért illenek Kukorelly Endre verseihez, amelyek szintén azok. Egyikőjük sem édeleg, nem gügyög. Célközönségük egy mai Réz Jeromos, egy, a Karinthy halhatatlan hősénél is felszabadultabb és emancipáltabb - valószínűleg - kislány, aki kedve szerint szaval ősi nyolcasban és beszél felnőttfülnek butaságokat prózában, és ott harapja el a szavakat, ahol akarja. Például minden verscímnél.

A jelen méltatás élére kölcsönvett szócsonk egy Gyerekköröm kezdetű műnek a címe, valamint az Anyaici kezdet pőben járkálokkal folytatódik, nemkülönben a Kaptamró a zsaszínű teherkamionnal. Irodalmi szakértők a Kukorelly által is leleplezett, sőt skandálva újra leírt limerick mellett anzsambmant, keresztrímet, seregnyi műformát és hatást fedeznek majd fel a Kalligram kötetében, csupa olyasmit, ami ép lelkű gyerekkorban gyönyörűséget okoz, és ami végképp megutáltathatja majd az irodalmat, ha tananyagként újra előkerül a gimnáziumban.

Tettamanti Raffaello-angyalkája egyébként vérpiros körmöket visel, támogatva a költőt abban az állításában, hogy Gyerekköröm / is ugyanúgy festve működik, / mint bármi más. / Lehet, hogy kisebb, / igen, de frissebb.