Mintha már túl sokáig állnaesszékötet

Ez a 140 történet-, látomás-és bölcseletfragmentum folytatása annak a prózaköltészetnek, amelyet a szerző A Memória-part című könyvében kezdett el. Amint a lírikus Kukorelly, úgy az epikával kísérletező író is olyan nyelvi szférához fordul, amely érzékenyen billeg a szándékoltan dilettáns alulstilizált költőietlenség és az irónián messze túleső érzékenység között.