Kritikák, tanulmányokpublikációs jegyzék

Monográfia 

Farkas Zsolt: Kukorelly Endre. Pozsony, Kalligram 1996

(Kritikák a monográfiáról) H. Nagy Péter: „A hős el van vetve” = ÉS 1996/30 (júl.26)

     In. H. Nagy Péter: Paraziták. Dunaszerdahely, Nap Kiadó 2006

Simon Attila: A játék korlátozása = ALFÖLD 1996/10

aTom: „Le a modorral, egyébként, és legyen vége az iróniának” = AZ IRODALOM VISSZAVÁG 12/15 1997. máj.

Odorics Ferenc: Ex libris = ÉS 1997/35 (aug.29.)

Fried István = FORRÁS 1997/7

Fried István: Értékrendszerváltás? Új kanonizáció? A Kalligram Könyvkiadó Tegnap és Ma sorozatáról. In. Irodalomtörténések Kelet-Közép-Európában. Bp. Ister 1999

Kocziszky Éva = HOLMI 1997/11

Páll Zita: Szívhang (ciki, nem?) = ELŐRETOLT HELYŐRSÉG 1998/1

Tanulmányok, esszék

 

Rübberdt, Irene: Kukorelly lesen - hören = STADIUM 1992/3
Tandori Dezső: Az életet barátom szétszórja itt az élet (Jó sok minden - na, és reméljük, főleg ő maga – K. E.-ről) = ALFÖLD 1993/4
Bodor Béla: Egyedül vagyunk, mint a porcukor. K. E. istenképéről = ORPHEUS 1993/1
     In. Bodor Béla: Alakok. Bp. Parnasszus 2006

Töttössy, Beatrice: Maniere di deambulazione poetica: i dintorni di tre generazioni di poeti ungheresi = SI SCRIVE 1994/1
Farkas Zsolt: Ki beszél? Kukorelly, Parti Nagy, Garaczi bizonyos szövegeiről. In. Csipesszel a lángot. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. Bp. Nappali Ház 1994
Jász Attila: Posztmodern mesterkurzus = ÚJ FORRÁS 1994/
Czigány Lóránt: A bizarr költő - Hogyan élvezte K. E. a diktatúrát = KORTÁRS 1995/4
     In. Czigány Lóránt: Talpalatnyi senkiföldjén. Bp. Kortárs 2002
Farkas Zsolt: Milyen bír lenni a szív. Kukorelly stílusának két jellegzetességéről = ÁRGUS 1995/1
     In. Farkas Zsolt: Mindentől ugyanannyira Bp. JAK-Pesti Szalon 1994
Bonné, Mirko: Über E. K. = TAZ HAMBURG 1995. máj. 23.
Rübberdt, Irene: Unterwegs zu Hause sein (Apropos E. K.: Hälfte des Lebens) Bp. PEN-konferencia 1995. nov. 15. Útközben vagyok otthon. Töprengés önmagunkról és az idegenekről K. E. Hälfte des Lebens című verse nyomán. In. Odi et amo. Írói vallomások. Bp. Magyar P.E.N. Club 1996
Farkas Zsolt: Modernista polaritások feloldódása Kukorellynél = JELENKOR 1996/3
Farkas Zsolt: Irodalmon-inneni alak-zatok Kukorellynél = KORTÁRS 1996/3
Farkas Zsolt: Irodalmon-inneni alak-zatok Kukorellynél = ÉLETÜNK 1996/4
Farkas Zsolt: Az „alak” Kukorellynél = KALLIGRAM 1996/6
Oláh Szabolcs: „Valami továbblibbenti mindig”. Négy példa a jelentéskonfiguráció tervezhetetlen irányú kimozdítására K. E. költészetében. In. Az újraértett hagyomány. Az Alföld stúdió antológiája. Debrecen 1996
Töttössy, Beatrice: I Lieder Postmoderni di E. K. = TESTO A FRONTE 14 (1996. márc.)
András Sándor: Az egzisztenciális feszengés költészete. K. E. írásairól. I. II. = ALFÖLD 1996/4, 5
Babarczy Eszter: A belső tapasztalás. Az optimista perverzió. In. Babarczy Eszter: A ház, a kert, az utca. Bp. JAK 1996
Tötösy de Zepetnek, Steven: Urbanity and Postmodern Sensuality: The „Post-Magyar” E. K. = WORLD LITERATURE TODAY, Spring 1996
Tötösy de Zepetnek, Steven [kínaiul]
Bonné, Mirko: Gehen. Járás (Magyarra ford. Dózsai Mónika) In. Határ-járás, Literarische Grenzgänge, Pécs, Jelenkor-Hamburg, ROSPO Verlag 1996
Harkai Vass Éva: Lefokozott líra- és prózanyelv? Lefokozott lírai én. Néhány paradoxon K. E. költészetében. In. Újvidék, Hungarológiai Közlemények 1996/1-2
Odorics Ferenc: A szó és a mondat poétikája között: Kukorelly, avagy fényes hajnalokon ki, s hogy’ mer beleugrani a hagyománytörténés kánonikus diszkurzába? In. Újvidék, Hungarológiai Közlemények 1996/1-2
     In. Odorics Ferenc: A disszemináció ábrándja. Szeged, Pompej 2002
Töttössy, Beatrice: Scrivere Postmoderno in Ungheria. Cultura Letteraria 1979-1995. Arlem 1996
Páll Zita: K. E. - (óhatatlanul görbe) zsebtükörben = SZÉKELYFÖLD 1998/1
Csillaghy, Andrea: Kukorelly o dell’opposizione = SI SCRIVE 1997/1
Vörös István: Ahogy az írógép olvas = TANÍTÓ 1998/8
Füzi Izabella: Retorika és értelmezés. Kukorelly-olvasatok = LITERATURA 2000/1
Miklós Melánia: Habverés. K. E.: Hab = SYMPOSION 2000 ősz-tél
Kulcsár-Szabó Zoltán: A tautológia fenyegetése = ÚJ HOLNAP 2001/
Weingartner, Gabriele: Ein Flaneur im Irrsinn des normalen Alltags = DIE REINPFALZ 2001. nov. 5.
Fekete Barbara: „…mert magyarul nem jön át, ami van” = TISZATÁJ 2003/11
Margócsy István In. Költők könyve. 93 vers, portré, (ön)életrajz, miniesszé. Bp. Noran 2003
Harkai Vass Éva: Üldögélés, ácsorgás, járkálás = HÍD 2003 dec.
Kovács Edit: Kukorelly fordításai. In. [szerk. Bernáth Árpád, Bombitz Attila] Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szeged, Grimm Könyvkiadó 2004
Farkas Zsolt: O nich czterech = LITERATURA NA ŚWIECIE Warszawa 2004/3-4
Földes Györgyi: Íróportré = SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2005/2
     In. Íróportrék I. [Szerk. Thimár Attila] Bp. Szépirodalmi Figyelő 2006
Mészáros Sándor: A Bernhard-kályha. In. Novellisták könyve. Bp. Noran 2005
     = IRODALMI JELEN 2005/6
Szilasi László: A referencia-illúzió felkeltésének stratégiája a mai magyar prózában (minta-változatok) = LETTRE 63 2006/tél
Németh Zoltán: Kukorelly Endre, a szépméker = SZŐRÖS KŐ 2006/3
www.szorosko.eu/lap/06-03/41.pdf
Bátorligeti Mária: A transzcendens és empirikus valóság kapcsolatának művészi megjelenítése K. E. versében. Végső Dolgok = ESŐ 2007/2 nyár
http://vfek.vfmk.hu/00000121/008.html

Fodor Péter: Futball, identitás és közösségiség K. E. prózájában In. [Szerk. Györffy Miklós, Kelemen Pál, Palkó Gábor] Prózafordulat. Bp. Kijárat 2007

 

Szakdolgozatok


Palágyi Ildikó 2008 [Kézirat]

Jęcz, Maria: A hétköznapiságban lakozó erő – K. E. nyelvezetének elemzése a szerző kiválasztott művei alapján. Siła, która drzemie w codzienności – analiza stylu Endre Kukorellyego na podstawie wybranych utworów autora [Kézirat]

Sommer Krisztina: [Kézirat]

Mikó Imola: Értékkonstrukciók és -dekorstrukciók K. E. lírájában [Kézirat]

www.kodolanyi.hu/otdk/rezumeMSza.pdf
Linder Emese: Referencialitás és fikció viszonylatai a Romban és a TündérVölgyben. 2008 [Kézirat]

 

Kritkák művekről

 

(1) A valóság édessége


Tarján Tamás = NÉPSZABADSÁG 1984. aug. 6.
Mányoki Endre = KÖNYVVILÁG 1984/9
[Vajda Kornél] = ÚJ KÖNYVEK 1984/26
Berzsenyi Eszter = EGYETEMI LAPOK 1984. nov. 19.
Parti Nagy Lajos = KRITIKA 1985/3
Ferdinandy György: A hosszútávfutó lazít = SZIVÁRVÁNY 18 (1986. jan.)
Bella István: A látványokat kivilágítják = ÉS 1985/20 (máj. 17.)
Mészöly Miklós: A valóság édességéről = VIGILIA 1985/7
     In. Mészöly Miklós: A pille magánya. Pécs, Jelenkor 1989
Miklós Mészöly: Über Gedichte von E. K. = PERSPEKTIVE 1998/34
Sz. F. [Szijj Ferenc] = HARMADKOR 2 (1985. júl.)
Fogarassy Miklós: Abszurd -- szelíd letétben = ÉLETÜNK 1985/6
Körmendy Zsuzsa = MAGYAR NEMZET 1985. aug. 16.
Tandori Dezső: A kritikáig - és tovább. „Én azt nem tudom megmondani önöknek mi” = MOZGÓ VILÁG 1985/8
Mészáros Sándor = ALFÖLD 1985/10
Kurdi Imre: „Mert ez itt valódi tárlat” = EGYETEMI LAPOK 1985. okt. 7.
Balassa Péter = KORTÁRS 1985/11
Hekerle László: Versek a tárgyak használhatóságáról = JELENKOR 1986/1
     In. Hekerle László: A nincstelenség előtt. Bp. Magvető-JAK 1987
Hekerle László: Kiszabott élet. In. A nincstelenség előtt. Bp. Magvető-JAK 1987
Csontos Sándor = ÚJ ÍRÁS 1986/3
András Sándor: Ámulat = ARKÁNUM 5 (1987. szept. 30.)
Ambrus Judit: Különféle piknikeink = HOLMI 1993/6

(2) Manière

[Vajda Kornél] = ÚJ KÖNYVEK 1986/
Körmendy Zsuzsa = MAGYAR NEMZET 1986. nov. 24.
Simor András = KRITIKA 1987/2
Földényi F. László = KORTÁRS 1987/4
     [angolul] = THE HUNGAIRAN P.E.N. 29 1988
Kardos András: Kísérleti életrajz = JELENKOR 1987/5
     In. Kardos András: A véletlen tekintete In. Bp. Gond-Cura Kiadó 2005
Bacsó Béla: Gyengéd hajós a nyelv zord szigetvilágában. = ÉLETÜNK 1987/5
     In. Bacsó Béla: Határpontok. Bp. T-Twins 1994
Bacsó Béla: Ein sanftmütiger Seemann = WIENER ZEITUNG No.47. 1990. okt. 15.
Csajka Gábor Cyprian: A Kukorelly-Do = ÉS 1987 (máj. 4.)
Budai Katalin: Egy nagy nemzedék = MOZGÓ VILÁG 1987/7
Harkai Vass Éva: Az eljátszás mint poétikai elv = HÍD 1987/6
Kabdebó Lóránt: Kísérleti életrajz = ÚJ ÍRÁS 1987/9
N. Horváth Béla = SOMOGY 1987/4
Böröndi Lajos: Mozgása lelassul = ÚJ FORRÁS 1987/6
Darvasi László: A valóság keserűsége = HARMADKOR 7 (1987. nov. 5.)
Kántor Zsolt: „Leszokni valamiről, erősen megragadni” = TISZATÁJ 1988/4
Mészáros Sándor: Mert hátha válaszol = ALFÖLD 1989/9

(3) Én senkivel sem üldögélek

Thomka Beáta: (hang) (vételek) = HÍD 1990/6
     In. Thomka Beáta: Áttetsző könyvtár Pécs, Jelenkor Kiadó 1993
Keresztury Tibor: Elfogadja és ellenáll = ALFÖLD 1990/4
Réti-Csonka László: Idill, félelmes, szóval valóságos = ARC 1990. aug.
Greguss Sándor: Ahogy ezt ő csinálja = KORTÁRS 1990/8
Hajdú Gergely: Balett és orthopédia = HOLMI 1990/8
Bíró József = KAPU 1990. okt. 16.
Simon Attila = HOLNAP 1990/3
Farkas Zsolt: A kicsi, a nagy és Kukorelly = JELENKOR 1990/12

(4) A Memória-part

Borbély Szilárd = ALFÖLD 1990/4
Wirth Imre: Ex Libris = ÉS 1990/ (máj. 9.)
Szincsok György: Feltételes megálló = ÚJ SYMPOSION 1990/9-10
Bagossy László: Hallgat a felszín, fecseg a mély = JELENKOR 1991/2
Nagy Atilla Kristóf: „Az ábrázolás tárgy a mondat” = KRITIKA 1991/6
Németh Gábor: Ha megy, mi van az alatt = NAPPALI HÁZ 1991/1-2
     (Németre ford. Baranyai Edit) = PERSPEKTIVE 1998
G. Komoróczy Emőke: „Ide én beleszülettem. Nyakig bele. [...] Innen nem megyek sehova” = ÁRGUS 1992/1
     In. G. Komoróczy Emőke: Arccal a földön a huszadik század. Az avantgárd metamorfózisa. Bp. Hét Krajcár Kiadó 1996
Nagy Pál: Miért nem ordít Laokoón? = MAGYAR MŰHELY 84 (1992. júl. 23.)

(5) Azt mondja aki él

Hoch Bea, Papp Ágnes: Ex libris = ÉS 1992/ (márc.21.)
Sneé Péter = KORTÁRS 1992/4
Nagy Atilla Kristóf = KRITIKA 1992/5
Hajdú Gergely: Returning to From: An End to Reduction? = THE NEW HUNGARIAN QUATERLY 125 1992 Spring
Csűrös Miklós: Én, Belül, és mosolyogni = TISZATÁJ 1992/9

(6) Poet’s Corner

Haldimann, Eva = NEUE ZÜRCHER ZEITUNG 1993. márc. 20.
Szitányi György = ÉS 1993/37. (júl.9.)
Radnóti Sándor: A tautológia retorikája = HOLMI 1994/4

(7) Egy gyógynövény-kert

Marno János: Az egész kert figyel = KÖNYVVILÁG 1993/4
Földényi F. László: Napos területeken kóborolva = JELENKOR 1993/9
Margócsy István: (Ki mondja azt, hogy...?) = NAPPALI HÁZ 1993/3
     In. Margócsy István: „Nagyon komoly játékok”. Bp. Pesti Szalon 1996
Márton László: Az áhítatos embergép = NAPPALI HÁZ 1993/3
     In. Márton László: Az áhítatos embergép. Pécs, Jelenkor 1999
Szilágyi Márton: Egész és kezdet = KORTÁRS 1993/10
     In. Szilágyi Márton: Kritikai berek. Bp. JAK-Pesti Szalon 1995
Gömöri, George = WORLD LITERATURE TODAY Summer 1993
Ambrus Judit: Mikor Isten épp - jelentés egy könyv-kert állapotjáról = HOLMI 1994/4
Radnóti Sándor: A tautológia retorikája = HOLMI 1994/4
     In. Radnóti Sándor: Műhelymunka. Debrecen, alföld könyvek 2004
Rácz István György: „Van valami, tehát lehet lenni...” = HATÁR 1994/2-3
N. Horváth Béla: „Jól ki van dolgozva” = JELENKOR 1994/11
     In. N. Horváth Béla: Műközelben. Bp. Korona Kiadó 1999
Földényi F. László: Ein Krautergarten (Németre ford. Irene Rübberdt) = NEUE LITERATUR 3 (1994. dec.)

(8) Alguna salida

Guiness, Gerald: Collections of Poetry = THE SAN JUAN STAR 1994. febr. 27.
Tóth Sára: K. E. spanyolul = NAGYVILÁG 1994/10-11
Grau, Maria Mercedes: Poemas del húngaro al espanol = DIALOGO 1994. febr. 16.

(9) Budapest-Papírváros

K. K.: Gink és Kukorelly Budapestje = NÉPSZABADSÁG 1994. jún. 7.
Tarján Tamás: Színek, szűrve = KÖNYVVILÁG 1994/8
     In. Tarján Tamás: Tres faciunt collegium. Bp. Orpheusz 1997

(10) Napos terület

Csejdy András: Kiskarácsony, körmagyar. Ménes, Péterfy, Kukorelly = MAGYAR NARANCS 1994/50 (dec.15.)
Parti Nagy Lajos: A napos alkalmai = NÉPSZABADSÁG 1995. febr. 4.
T. T. [Tarján Tamás]: I am going magyarni = KÖNYVVILÁG 1995/2
     In. Tarján Tamás: Tres faciunt collegium. Bp. Orpheusz 1997
Budai Katalin: „Legjobb, ha úgy marad” = BICIKLITOLVAJ 1995 (febr.)
Bazsányi Sándor: Van, aki nem talál oda = JELENKOR 1995/3
     In. Bazsányi Sándor: A szájalás szomorúsága. Bp. JAK/Kijárat 2000
Farkas Zsolt: Kis, polgári, művészet = ÉS 1995/17
Keresztury Tibor: Civil a pályán = ALFÖLD 1995/5

(11) Mintha már túl sokáig állna

Schein Gábor: Élet a barikádon. = NÉPSZABADSÁG 1995. aug. 17.
Babarczy Eszter: Kedves Barátom = ÉS 1996/7 (febr. 16.)
     Az optimista perverzió. In. Babarczy Eszter: A ház, a kert, az utca. Bp. JAK 1996
Harkai Vass Éva: Szöveg van = HÍD 1996/
Payer Imre =VIGILIA 1997/4

(12) Bregt na szpomenite

Kalonkin, Vareri: Ne otivaj szrcsemoo = LITERATURENY VESZTNYIK 1997/19
= KÍUĆEH CBßT 1996/47 (szept. 13.)
= 168 ×ACA 1996/46 (nov.11.) 1996/49 (dec. 5.)
= KÓËTÓPA 1996/47 (nov. 22.)

(13) Kedvenxc

Gács Anna: Ex Libris = ÉS 1997/7 (febr. 14.)
Margócsy István: Mi a kedvenc? = NÉPSZABADSÁG 1997. márc. 1.
Bengi László = ALFÖLD 1997/4
Tandori Dezső: Kritikavers-Kukorelly = JELENKOR 1997/4
Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor, Radnóti Sándor: Beszélő-kvartett a Kedvenxcről. = BESZÉLŐ 1997/4
Szilágyi Márton: „Mintha mesélne valaki” = ÚJ DUNATÁJ 1997/2
Odorics Ferenc: Ex libris = ÉS 1997/35 (aug. 29.)
Nagy Gergely = KRITIKA 1997/11

(14) Um jardim de plantas medicinais

(15) Die Gedächtnisküste

G. S.: Literarischer Sonderling = PESTER LLOYD 1997. okt. 29.
Rakusa, Ilma: Um die Ecke = DIE ZEIT 1998. febr. 19.
Gahse, Zsuzsanna: Schnell zum Ufer = SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 1998. ápr. 13-14.

(16) Thomas Bernhard: In hora mortis (műfordítás)

Németh Gábor: Ex Libris = ÉS 1998/7 (febr. 13.)
Bagossy Lászó: Osztrák-magyar barátságos – K. E. fordításában = JELENKOR 1998/6

(17) H.Ö.L.D.E.R.L.I.N.

Kocziszky Éva: Egy toronyköltészet chiaroscurója = HOLMI 1998/7
Margócsy István: Ex libris = ÉS 1998/37 (szept. 11.)
Szilasi László: „Megtelik. És pedig azonnal” = ÉS 1998/38 (szept. 18.)
     In. Szilasi László: A Kopereczky-effektus. Pécs, Jelenkor 2000
Bombitz Attila: In Hölderlin = JELENKOR 1998/10
Bodor Béla: Ojtás klasszikus alanyra = KRITIKA 1999/1
     In. Bodor Béla: Alakok. Bp. Parnasszus 2006
Bányai Éva: Változatok egy H.Ö.L.D.E.R.L.I.N.-re = A HÉT 1999. márc. 25.
Kulcsár-Szabó Zoltán: A nyelvek közti viszony = ALFÖLD 1999/4
Droste, Wilhelm : Der arme H.Ö.L.D.E.R.L.I.N. = PESTER LLOYD 1999
Fekete Barbara: K.U.K.O.R.E.L.L.Y. H.Ö.L.D.E.R.L.I.N. Szegedi Tudományegyetem, 2001 (szakdolgozat)

(18) Obrezje spomina

Király M. Jutka: Könyv-elő = MURAVIDÉK 1998. okt. 22.
Pavicic, Mladen: Obrezje jezika. Motece napake v slovenskemu prevodu Kukorellyja = DELO 1999. júl. 10.

(19) Malul-Memoria

Luta, Victoria: Pirianele banalitccii. Malul-memoria = ROMANIA LITERARA 1999. szept. 8.

(20) Három 100 darab

Kálmán C. György: Elég sok darab = ÉS 1999/22 (jún. 4.)
Peer Krisztián:= KÖNYVPIAC 1999/9
Máthé Andrea: „...hogy mit is tesz az irodalom” = JELENKOR 2000/4

(21) Pa solisidan

Karlsson, Jan: Ung ungersk Brecht = HP 1999. jún. 8.
Larsson, Stig: En ungersk = O C 1999. jún. 18.
Altgard, Clemens: Stor dikt om livets banaliteter = SYDSVENSKA DAGBLADET SN1LLPOSTEN 1999. júl. 28.

(22) Die Rede und die Regel

Selzer, Sabine E.: Um das schreibende Ich. Die Assoziationskette von E K kommen immer wieder auf die Sprache = DIE FURCHE 2000. márc. 3.
Rakusa, Ilma: Subtile Störfälle. Kurzprosa von E. K. = NEUE ZÜRICHER ZEITUNG 2000. máj. 6-7.
Gauss, Karl-Markus: Guten Tag, ich bin es, der Tod = FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 2000. aug. 16.

(23) Lieblyng

kh: Der Schriftsteller ist allmächtig. Endre Kukorellys Essays lesen sich wie Tagebuchnotizen = BÖRSENBLATT 79 1999
Gahse, Zsuzsanna: Klug und empfindsam wie ein Magen. E. K., ein „Gaffer von Beruf”, flaniert durch Europa und nimmt sich auch Zeit fürs Randgeschehen = SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG 1999. okt. 13.
Wallmann, Hermann: Cleopatra hat ein Kalb gefressen oder Eigentlich nichts. E. K. : Lieblyng = BASLER ZEITUNG 1999. okt. 15.
Beintmann, Cord: Sein material, das tobend rasende Ich = SUTTGARTER ZEITUNG 1999. nov. 10.

(25) Rom. A szovjetónió története

Onagy Zoltán: A csendes ébredés sírkertje = KÖNYVPIAC 2000/jún.-júl.
Kálmán C. György: A kurzív élet = ÉS 2000/23 (jún. 9.)
Zoltán Gábor: Minden jogos és mégse minden = ÉS 2000/23 (jún. 9.)
Szilágyi Ákos = NÉPSZABADSÁG 2000. jún.
Iványi Bianca: Szigorúan szubjektív = MAGYAR SAJTÓ 2000/8
Péczely Dóra: Emberarcú történelem. K. E. rendhagyó szöveggyűjteménye = MAGYAR NEMZET 2000. szept. 24.
     In. Péczely Dóra: Összenézett írások. Bp. FISZ 2004
Harkai Vass Éva: Romregény = HÍD 2000/
Toóth H. Zsolt: Barakkba zárt üzenet = NAPÚT 2000/8
     In. Toóth H. Zsolt: Prózaporond. Bp. Masszi Kiadó 2000
Szilasi László: Győze-e Romisten? = MAGYAR NARANCS 2000 (nov. 10.)
Wilkinson, Tim: Tangles with History. An English Reader's Notes on Recent Hungarian Writing = THE NEW HUNGARIAN QUARTERLY 160 2000
Bogdán László: Tőrbot = A HÉT 2000/48-49 (dec. 20.)
Szirák Péter = HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ 2001.
Szirák Péter: Túlvisz mindenen az idő = ALFÖLD 2001/3
Bodor Béla: Állagmegőrző munkálatok a purgatóriumban = ALFÖLD 2001/3
Onagy Zoltán: Okos könyv a tömeggyilkolásról = ÚJ FORRÁS 2001/3
Rácz I. Péter: Csak olvasható emlékezet = HOLMI 2001/3
Gróh Gáspár: A komcsizás mint olyan = MAGYAR SZEMLE 2001/3-4
Bokányi Péter = ÉLETÜNK 2001/7-8
Szilágyi Ákos = KRITIKA 2001/8
Poós Zoltán = WAN2 2006/

(26) Kicsit majd kevesebbet járkálok

Balázs Eszter Anna: Kösz, megvagyok = ÉS 2001/23 (jún. 8.)
Harkai Vass Éva: Klasszicizált nonszensz = HÍD 2001/9
Reményi József Tamás: Átírva = NÉPSZABADSÁG 2001. aug. 11.
Bazsányi Sándor: Mintha behatolna = ALFÖLD 2001/12
Szilágyi Zsófia: Hal, háló, vízhang, halálos tanfolyam = JELENKOR 2003/1
     In. Szilágyi Zsófia: A féllábú ólomkatona. Kalligram, Pozsony 2005
Mikó Imola: Hagyomány intertextusok K. E. Kicsit majd kevesebbet járkálok kötetében = LÁTÓ 2006/3
http://www.lato.ro/article.php/Hagyom%C3%A1ny-intertexusok-Kukorelly-Endre-Kicsit-majd-kevesebbet-j%C3%A1rk%C3%A1lok-c-k%C3%B6tet%C3%A9ben/932/

(27) TündérVölgy

Garaczi László: Fájdalmas és nagyszabású mű = NÉPSZABADSÁG 2003. ápr. 25.
Acsai Roland "Hegyek között, völgyek között = litera.hu 2003. árp. 22.

http://www.litera.hu/hirek/hegyek-kozott-volgyek-kozott
Benedek Anna, Grecsó Krisztián, Horváth Györgyi, Kálmán C. György, Károlyi Csaba, Vörös István: Sextett. Bp. Műcsarnok, 2003. máj. 9.
Dérczy Péter: A teljesség vágya = ÉS 2003/20 (máj. 16.)

www.es.hu/pd/display.asp?channel=MUBIRALAT0320
     In. Dérczy Péter: Vonzás és választás. Debrecen, Alföld Könyvek, Csokonai kiadó 2003
Reményi József Tamás: Kerengélő = NÉPSZABADSÁG HÉTVÉGE 2003. máj. 17.

http://nol.hu/archivum/archiv-110757
     = MAGYAR SZÓ, KILÁTÓ 2003. máj. 24.
Csontos János: Álpuritán fedezékben. A legautentikusabb könyv. Nagy falat a kismesternek = MAGYAR NEMZET 2003. máj. 29.
Bedecs László: Családi boldogság = KÖNYVPIAC 2003. jún.
Márton László: Folyamatos meccs = MAGYAR NARANCS 2003/27 (júl. 3.)
Török Dalma: Feladni és próbálgatni. In. Egytucat. Kortárs magyar írók női szemmel. Bp. JAK/Kijárat 2003
Dobos István: Feszült mélabú = ALFÖLD 2003/8
Margócsy István: Marginália (+ Szilágyi Ákos, Szűts Miklós, Kovács János Mátyás, Bojtár Endre jegyzetei) = 2000 2003/10
     In. Margócsy István: Hajóvonták találkozása. Bp. Új Palatinus Könyvesház 2003
Kulcsár-Szabó Zoltán: Ex libris = ÉS 2003/46 (nov. 14.)
Gagyi Ágnes = KORUNK 2003/11

http://www.korunk.org/oldal.php?ev=2003&honap=11&cikk=457

Györe Gabriella: Őből én, hogy legyen az = litera.hu

http://www.litera.hu/hirek/obol-en-hogy-legyen-az

Fekete Barbara: A távolság = ÚJ FORRÁS 2003/1
Darabos Enikő: „Egész kis szoros vagy te”, avagy amikor az író alkatilag dekonstruál, az olvasó pedig elmÉletileg olvas = ÚJ FORRÁS 2004/1, LÁTÓ 2004/1

http://epa.oszk.hu/00000/00016/00091/040118.htm
Keresztesi József: Ismerős és vadidegen = HOLMI 2004/1

     In. Keresztesi József: Hamisopera. Bp. Kalligram 2007
Angyalosi Gergely: „Megmarad, széjjeljön, meghal” = HOLMI 2004/1
Kocziszky Éva: Sine ira et stúdió = HOLMI 2004/1
Győrffy Miklós: An Age of Unborn Children = NEW HUNGARIAN QUARTERLY 2003, No. 172.

http://www.hungarianquarterly.com/no172/12.shtml

     Győrffy Milkós: In. Magyar elbeszélő szólamok. Pozsony, Kalligram, 2004

Keserű József: Mindez így = KALLIGRAM 2003/2
N. Tóth Anikó: Titok eleve bármi = KALLIGRAM 2003/2
Horváth Györgyi: A hiányzó B = KORTÁRS 2004/3

     In. Horváth Györgyi: A hiányzó B. Bp. Anonymus, 2005

Bazsányi Sándor = KRITIKA 2004/7-8
Bazsányi Sándor: A formal exercise. E. K.: Fairy Vale, or Riddles of the Heart of Man
http://www.hlo.hu/object.5c27de6f-3776-4a6b-bc0e-2feadc5975a8.ivy
Harkai Vass Éva: Szív és nők, igen és nem = JELENKOR 2004/9
Ágoston Zoltán: „Minden a nőkről szól” = JELENKOR 2004/9
Szilágyi Zsófia: „a felhőfej szétrepedt” Kasztrációs félelem és halálélmény K. E. TündérVölgy című regényében = BÁRKA 2004/5
     In. Szilágyi Zsófia: A féllábú ólomkatona. Kalligram, Pozsony 2005
Szilágyi Zsófia: „Távoli hegyvonulat elmosódó körvonalai a völgyszorosból”
Szilágyi Zsófia: „Azt a bizonyos halálos családi boldogságot jelenti” In. A féllábú ólomkatona. Kalligram, Pozsony 2005
Szilágyi Zsófia: Tündérdomb és völgyszoros
http://www.ij.nyugatijelen.com/archiv/2005/2005%20junius/ij4.html
Zsávolya Zoltán = SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2004/5

http://epa.oszk.hu/01400/01433/00016/pdf/04-5-024-Kukorelly_Zsavolya.pdf
Poós Zoltán = WAN2 2004. július
Bodor Béla: Látszólagos apázás = PANNON TÜKÖR 2005/3

http://www.pannontukor.hu/PDF/2005/2005_3.pdf

András Sándor: Az otthonos idegen = ALFÖLD 2005/7
Kardos András: Valami unalomféle, meg a szeretet = ALFÖLD 2005/7
Győri Orsolya: Homonimikus egyhangúság = IRODALOMTÖRTÉNET 2005/2
Csehy Zoltán: Vörösmarty Tévé = PARTITÚRA 2005/1
András Sándor: Csernus-díj. Laudáció = KALLIGRAM 2006/jan.-febr.
Harkai Vass Éva: Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben = FÓRUM
     In. Harkai Vass Éva: Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben. Újvidék, Forum, 2007
http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kjbc/0/13877/1
Novics János: Szabad
http://index.veszprem.hu/cikk.php?id=15401

XX http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kjbc/0/13877/1

András Sándor: Ingajáraton a konfesszió és a fikció két partja között. K. E. TündérVölgyének műfaji rejtelmeiről = KALLIGRAM 2008/11

 

(28) Samunadrág

Mészáros Sándor: Gyerekhang és lemondás = KALLIGRAM 2004/7-8

     = IRODALMI JELEN 2005/3
Kiss Noémi: Kötetbemutató, Bp. Szlovák Intézet, 2005. máj. 30.
Bedecs László: Bóbita játszik = ÚJ KÖNYVPIAC 2005/7-8
Rózsa Gyula: Gyerekk = NÉPSZABADSÁG 2005. júl. 19.
Jánossy Lajos: Egy szoknya, egy nadrág = litera.hu 2005. aug. 28.

http://www.litera.hu/hirek/egy-szoknya-egy-nadrag

Kulcsár-Szabó Zoltán: Samunadrág. Ex Libris = ÉS 2005. okt. 21.
N. Tóth Anikó: A gyerek is ember, ámbár = ???
Kollár Árpád: Vagy összemen, mint a K. = VÁR UCCA MŰHELY 2005/3
Szekeres Éva: Írta: Kukorelly Endre. Olvastam én meg Te is talán... = http://www.rovart.com/news_view.php?akcia=view&id=225
Legeza Ilona: K. E.: Samunadrág
http://cgi.t-online.hu/ilegeza/sendpage.cgi?rec=li2591

(29) Tri 100 komada

(30) Ellentétes irányok

(31) Údolie Víl

Mihalovič, Peter: Je to čo napišem = OS 2006/3-4
M. P.  Az létezik, amit leírok = KALLIGRAM 2007/4
Görözdi Judit: Fakt je lepenkový trabant hodý nostalgie: E. K.: Údolie víl = SME Kultúra 2007. nov. 28.
Görözdi Judit = REVUE SVETOVEJ LITERATÚRY 2007/4

Schuster, Michal: Kľúčenky k pochopeniu = KNIŽNÁ REVUE, 16. évf., 2006/18, 7.o.

Součková, Marta: K. variáciám toho istého príbehu s nekončiacim pokračovaním = RAK, 11. évf, 2006/9, 50-52. o.

Görözdi Judit: Prekladateľské stratégie v umeleckom preklade postmodernej prózy (Poznámky na základe slovenských prekladov maďarských románov P. Závadu, P. Nádasa, P. Esterházyho a E. Kukorellyho). In Preklad a kultúra. Eds. E. Gromová - D. Müglová. Nitra: UKF FF, 2007, 386-401.

(32) Rom. A komonizmus története

Farkas Zsolt (kézirat)
Poós Zoltán = WAN2 2006/
Dami: = Antropos.hu 2006. júl. 10.
Ambrus Judit: Komonizmus, Makarenko, típarancsolat.A komonizmussal való foglalatosság tízparancsolata = NÉPSZAVA 2006. júl. 15.
Bárány Tibor: A komcsizás hasznáról és káráról = ÉS 2006/34 (aug. 25.)
Sonnevend Júlia: Ex libris = ÉS 2006/35 (szept. 1.)
Jánossy Lajos: Két határon túl (?) = litera.hu 2006. szept. 12.http://www.litera.hu/hirek/ket-hataron-tul

Jánossy Lajos: K. E. Ruine
http://www.hlo.hu/object.f0e73d63-da83-4d54-a6c1-6787906cef86.ivy
Onder Csaba: Ex libris = ÉS 2007/ (febr. 23.)
Wilkinson, Tim: = NEW HUNGARYAN QUATERLY 2007
Bazsányi Sándor: Komcsizgatunk, elvtársak, komcsizgatunk? = HOLMI 2007/7
Ladányi, István: Roman na mjestu šutnje = TEMA
Török Turul = Szentendrei Tükör
http://www.szentendreitukor.hu/content/view/21/33/

(33) Kukorelly Endre legszebb versei

 

(34) Je flânerai un peu moins

Trocmé, Florence: = POESIBAOhttp://poezibao.typepad.com/poezibao/2008/11/je-flnerai-un-p.htmlttp://www.paperblog.fr/1303461/je-flanerai-un-peu-moins-de-endre-kukorelly-lecture-de-bruno-fern/

Lequette, Samuel: Pas au sens métaphysiquehttp://www.sitaudis.com/Parutions/je-flanerai-un-peu-moins-d-endre-kukorelly.php 

 

(35) Dolinata na Fejata ili potajnosztite ha csoveskoto czrce (Ford. Kjoszeva, Szvetla) Szófia, Ergo 2008

 

Tanulmány- és kritika-részletek

 

Károlyi Csaba: „Kováts!” = JELENKOR 1987/5
Keresztury Tibor: A kétely demonstrációja -- a széthullott evidenciák költészete = ALFÖLD 1987/2
Endrődi Szabó Ernő: „Kováts!” = KRITIKA 1987/1
Kovalovszky Márta: Századvég = ÉLETÜNK 1985/10
Radnóti Sándor: „Kováts!” = KORTÁRS 1988/1
Hekerle László: A visszatérésről. In: Hekerle László: A nincstelenség előtt
Keresztury Tibor: Válság vagy megújulás = JELENKOR 1989 7/8
Tiina László = NUORI VOIMA 1989/2
Keresztury Tibor: = ALFÖLD 1991/3

In: Keresztury Tibor Szövegkijáratok
Fodor Géza: A Nappali Ház Opera-száma = HOLMI 1991/6
Töttössy, Beatrice = L’ALTRA EUROPA 1991/3-6 Lungro
Radnóti Sándor: Keresztury Tibor: Félterpeszben = HOLMI 1992/3
Á. Serey Éva: Vasrózsák = MAGYAR NARANCS 1993/22 (jún. 2.)
Bán Zoltán András: = NÉPSZABADSÁG 1993.dec.18.
András Sándor: Ottó Orbán: Egyik oldaláról = WORLD LITERATURE TODAY 1993 Winter
Töttössy, Beatrice: Maniere di deambulazione poetica: i dintorni di tre generazioni di poeti ungheresi = SI SCRIVE 1994/1
Bán Zoltán András = BESZÉLŐ 1994 (febr. 24.)
Szirák Péter: S a kovácsot ki tanítja ütni a vasat? In. Hungarológiai Közlemények 1996/1-2 Újvidék
Károlyi Csaba: Beszélő-kvartextt. Mi kell egy jó beszélgetéshez? = ÉS 1997/12 (márc. 21.)
Károlyi Csaba: Rejtély. A lyoni omnibusz = ÉS 1997/37 (szept. 12.)
H. Nagy Péter: Töredékek a kortárs magyar líra paradigmáiról (Irányzati struktúrák, lehetséges kánonok, főbb alkotók és kiadványok) = ALFÖLD 1999/4
Görömbei András: Sokszínű és gazdag ezredvégi magyar költészet. Margócsy István: Szerepek és változatok, Keresztury Tibor: Az üvegház törékeny nyugalma, Tőzsér Árpád: Képzelt barriere és valóságos defláció az ezredfordulón = BÁRKA 2000/5
Csillaghy, Andrea: Emozioni e razionalitá in alcuni autori ungheresi di oggi (499, 506-509. o.) In. Cinque letterature oggi. Udine, Forum 2002
Kulcsár-Szabó Zoltán: A gép poétikája. In. Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Bp. Anonymus 2002
Kamarás István: Olvasó a határon. Az Iskola a határon fogadtatásának vizsgálata (22-23. o.) Pont/Savaria University Press 2002
Wilkinson, Tim: Lettre from Hungary = KONTEX. A Forum for Literary Arts and Culture. No. 14 2003
Gintli Tibor–Schein Gábor: Az irodalom rövid története. A realizmustól máig. Pécs, Jelenkor Kiadó, 2007 (701-2. o.)
http://www.litera.hu/object.792cfd10-0c18-4630-b14c-9d2a73bc1751.ivy

 

Laudatiók, vituperatiók

 

Németh J. Attila: A magányos lepkevadász. Lírai vallomás K. E.-ről = FEJÉR MEGYEI HÍRLAP 1988. máj. 8.
Mészáros Sándor: K, dugó, olvasó rendőr meg ötven év = MAGYAR NARANCS 2001/17 (ápr. 26.)
Droste, Wilhelm: Fünfzig Jahre E. K. = PESTER LLOYD 2001/18 (máj. 2.)
Tőzsér Árpád: A működés optimistája. K. E. ötven évére = KALLIGRAM 2001/4
In. Tőzsér Árpád: Milétoszi kumisz. Pozsony, Kalligram 2004
Bán Zoltán András: A Rajna giccse = MAGYAR NARANCS 2001/ (nov. 8.)
Németh Gábor, Szijj Ferenc olvasói levelei = MAGYAR NARANCS 2001/ (nov. 16.)
(gaw): Sprache und selbst. E. K. liest im Herrenhaus Edenkoben = RHEINPFALZ 2001. nov. 14.
Bojtár Endre: Kukorelly TündérVölgye, Sosztakovics Ünnepi nyitánya = NÉPSZABADSÁG 2003. júl. 18.
Szilágyi Ákos: K. E. köszöntése. A Palládium-díj laudációja = ÉS 2004/9
In. Szilágyi Ákos: Bp. 2007
Kántor Zsolt: Egy este K. E.-vel = ÉS 2008/8 (febr. 22.)
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=IRODALOM0808&article=2008-0225-1033-30HCYS