Mizser Attila: 1003: nőodüsszea — avagy számos kaland

Kukorelly Endre: Ezer és 3


„Egy árva szó sem igaz!”

(Wagner)


Kukorelly Endre a TündérVölgy avagy Az emberi szív rejtelmeiről című, 2003-ban a Kalligram Könyvkiadónál megjelent, módfelett nagy sikerű kötete után valamiképp lehetett sejteni, hogy a történet, vagy pontosabban a szöveg folytatódni, termelődni fog.


„Ugyanazt a szívet elvinni más helyre”

Nem mindig tudhatjuk, mi az imitáció itt és mi nem az, annyi azonban bizonyos, hogy ugyanaz a szövegben megkonstruálódó személyiség, az a jellegzetes hang ismerhető fel ebben a könyvben is, mint a szerző több, korábbi prózájában. - Darvasi Ferenc írása Kukorelly Endre regényéről.

Bengi László: Kukorelly Endre: Kedvenxc

Valószínűleg könnyen belátható tapasztalat, hogy minden könyvet eleve már előzetes elvárásokkal és ismeretekkel veszünk kézbe, kezdünk el olvasni. Matei Calinescu szavaival azt mondhatjuk, hogy „az első olvasás fogalma nem állja ki a kritikai megmérettetést.


A jóindulat beszéde

Kulcsár Szabó Ernővel beszélget Szirák Péter (részlet)

Aligha van az irodalomértésnek olyan fajtája, amely számára megkerülhető lenne az 1993-ban megjelent munkája, A magyar irodalom története 1945-1991. A könyv izgalmat és indulatokat váltott ki, elismerést és támadást is kapott, de a teljesítmény jelentőségét nemigen vonta kétségbe senki. Tagadhatatlanul dinamizálta a Magyar irodalmi diszkurzust. Noha kézenfekvő lenne, én most mégsem utalnék a bírálatokban vissza-visszatérő „hiánylistákra”, inkább a történet folytathatóságára kérdeznék rá.


Simon Attila: A játék korlátozása. Farkas Zsolt: Kukorelly Endre

A könyv ötvenhárom, címmel ellátott, általában néhány lapos fejezetből, valamint (auto)bio-bibliográfiából, irodalom- és fényképjegyzékből áll. A fejezetek többsége alaktani jelenségeket vizsgál, de található tematikus, eszme- és formatörténeti is; e szempontok elkülönítése nehéz, egy egységen belül is keveredhetnek.


Kulcsár Szabó Ernő: A nyelv mint alkotótárs

Nyelviség és esztétikai tapasztalat újabb irodalmunkban (részletek)

Az eredeti szövegalkotás elvének ilyen viszonylagosítása a szerzői identitás megszüntetéséhez vezet. Az Ottlik-, Bulgakov-, Musil és saját idézetekből montírozott szöveg poétikailag a szövegek visszhangjának színterévé redukálja a szerző helyét, szerepét pedig a szövegválogatásra korlátozza.


Kritikák, tanulmányok

publikációs jegyzék

Monográfia 


Farkas Zsolt: Kukorelly Endre. Pozsony, Kalligram 1996
(Kritikák a monográfiáról) H. Nagy Péter: „A hős el van vetve” = ÉS 1996/30 (júl.26)


     In. H. Nagy Péter: Paraziták. Dunaszerdahely, Nap Kiadó 2006


Simon Attila: A játék korlátozása = ALFÖLD 1996/10


aTom: „Le a modorral, egyébként, és legyen vége az iróniának” = AZ IRODALOM VISSZAVÁG 12/15 1997. máj.


Odorics Ferenc: Ex libris = ÉS 1997/35 (aug.29.)


Fried István = FORRÁS 1997/7


Fried István: Értékrendszerváltás? Új kanonizáció? A Kalligram Könyvkiadó Tegnap és Ma sorozatáról. In. Irodalomtörténések Kelet-Közép-Európában. Bp. Ister 1999


Kocziszky Éva = HOLMI 1997/11


Páll Zita: Szívhang (ciki, nem?) = ELŐRETOLT HELYŐRSÉG 1998/1


Tanulmányok, esszék Rübberdt, Irene: Kukorelly lesen - hören = STADIUM 1992/3

Tandori Dezső: Az életet barátom szétszórja itt az élet (Jó sok minden - na, és reméljük, főleg ő maga – K. E.-ről) = ALFÖLD 1993/4

Bodor Béla: Egyedül vagyunk, mint a porcukor. K. E. istenképéről = ORPHEUS 1993/1

     In. Bodor Béla: Alakok. Bp. Parnasszus 2006Töttössy, Beatrice: Maniere di deambulazione poetica: i dintorni di tre generazioni di poeti ungheresi = SI SCRIVE 1994/1


Kritikák színdarabokról

publikációs jegyzék

Élnek még ezek?


Molnár Gál Péter: Költő, mint színházi szerző.= szinhaz.hu

http://www.szinhaz.hu/index.php?id=376&cid=10923

Zappe László: Disszidensek [fotó] = NÉPSZABADSÁG 2005. dec. 27.

Bóta Gábor = MAGYAR HÍRLAP 2006. jan. 4.

Kővári Orsolya = BELVÁROS LIPÓTVÁROS 2006. 1 (jan. 6.)

Csáki Judit: ??? = MAGYAR NARANCS (2006. jan. 13.)

Götz Eszter = NÉPSZAVA 2006. jan. 16.

Á. Serey Éva: Élnek még ezek? = litera.hu (2006. febr. 7.)

Tarján Tamás: Még nem élnek = SZÍNHÁZ 2006/2

Urbán Balázs: Emberek és angyalok = CRITICAI LAPOK


Kukorelly Endre laudációja


Palládium-díj - Palládium-díjasok 2004-ben: Kukorelly Endre: TündérVölgy, avagy az emberi szív rejtelmeirol, Kalligram Kiadó; Margócsy István: Hajóvonták találkozása, Palatinus Kiadó; Steiger Kornél: Nagyobbik Hippiász - Kisebbik Hippiász - Lakhész - Düzisz, Atlantisz Kiadó; Szotyory László önálló kiállítása; Várady Szabolcs: A rejtett kijárat, Európa Kiadó. Összeállításunkban a Fovárosi Szabó Ervin könyvtárban, február 20-án tartott díjkiosztón elhangzott laudációkat közöljük.


Bojtár Endre: Kukorelly TündérVölgye, Sosztakovics Ünnepi nyitánya

Először olvasnivalót ajánlok. Nyaraláshoz, amikor van idő lassan, el-elgondolkozva olvasni, igen alkalmas Kukorelly Endre közel négyszáz oldalas regénye (TündérVölgy avagy Az emberi szív rejtelmeiről).