Három 100 darab

esszékötet

A kötet egyfajta összegzés, írói rendrakás. Anyagát olyan kisprózák képezik, amelyekkel már máshol, másképp, más elrendezésben találkozhattunk. A változtatásokkal és a korábbi szövegek egymásutániságának teljes felrúgásával annak a merész írói vállalkozásnak lehetünk tanúi, hogy a szerző a folyton távolodót hogyan képes közelben tartani.


H.Ö.L.D.E.R.L.I.N.

esszékötet

Kukorelly Endre sorrendben tizedik magyar nyelvű kötete egy az irodalom- és stílustörténet egyértelműsítő kategóriái számára jórészt misztikus sötétségben rejtező költőóriás, Hölderlin nevének kilenc betűjét veszi címéül. A kötet kompozíciója hasonlóképpen a kilences szám bűvkörében épül fel: kilenc nagy ciklust tartalmaz, amelyeken belül további kilenc szöveg olvasható a H.Ö.L.D.E.R.L.I.N. anagramma betűivel egyenként jelölve; a szövegek némelyike tovább tagolódik triadikus szerkezetekre.


Thomas Bernhard: In hora mortis

versfordítások

Thomas Bernhard talányos, a nagy misztikusok "negatív teológiáját" idéző versciklusát reprezentatív kétnyelvű kiadásban adjuk közre, Kukorelly Endre fordításában, Klimó Károly ez alkalomra készült képeinek kíséretében.


Kedvenxc

esszékötet

A Csokonairól, Vörösmartyról, Aranyról, Mikszáthról, József Attiláról, Weöresről, Csáthról, Ottlikról, Mándyról, Mészölyről, Tandoriról, saját nemzedéktársairól – avagy éppen Picassóról, Danilo Kisről, William S. Burroughs-ról – szóló írások ugyanazt a jellegzetes kukorellys hangot ütik meg, mint versei és prózai darabjai. És éppen ezáltal – hihetetlenül pontosak.


Mintha már túl sokáig állna

esszékötet

Ez a 140 történet-, látomás-és bölcseletfragmentum folytatása annak a prózaköltészetnek, amelyet a szerző A Memória-part című könyvében kezdett el. Amint a lírikus Kukorelly, úgy az epikával kísérletező író is olyan nyelvi szférához fordul, amely érzékenyen billeg a szándékoltan dilettáns alulstilizált költőietlenség és az irónián messze túleső érzékenység között.


Napos terület

esszékötet

"Más ember. Bizonyos futballisták, bizonyos nők karmaiban. Ki más ember nem játszott volna el azzal ( a gondolattal), hogy miféle más ember volna szívesen. Lenne-e annak a pofának a helyében. Bárki helyében, akinek éppen semmi baja nincs. Én mindenesetre a nyelvvel vacakolva, egy számítógép előtt, az íróasztalom előtt nemigen tudom. Mert ha nem is jól (hanem rosszul), mégis érezzük magunkat a bőrünkben, és ezt - az érzést tehát - elveszíteni sehogyan sem akarjuk.


Budapest-Papírváros

A fotográfus Gink és a költő-író Kukorelly mintha nem ugyanabban a városban élne. Kettejük sajátos Budapest-képe felesel - vagy egészíti ki egymást - a kötetben.


Egy gyógynövény-kert

válogatott versek

Azt mondja aki él

versek

Az olvasót elsősorban a nyelv és a nyelvhasználat ismerős különössége ragadja meg Kukorelly verseiben. Lírai hőse rontott, hiányos, szándékoltan prózai, mindennapi nyelvet beszél. Az olvasó akaratlanul is társául szegődik, mielőtt még észrevenné, hogy verset, úgynevezett modern irodalmat olvas. Azt mondja, aki él, hogy élni kell, ilyen egyszerű ez és ilyen nagyon bonyolult.


A Memória-part

rövidprózák