Mintha már túl sokáig állna

Mintha már túl sokáig állna

esszékötet

Ez a 140 történet-, látomás-és bölcseletfragmentum folytatása annak a prózaköltészetnek, amelyet a szerző A Memória-part című könyvében kezdett el. Amint a lírikus Kukorelly, úgy az epikával kísérletező író is olyan nyelvi szférához fordul, amely érzékenyen billeg a szándékoltan dilettáns alulstilizált költőietlenség és az irónián messze túleső érzékenység között.


Mintha már túl sokáig állna

Titok, a (1)


A titok a Hosek volt.

Hosek egy pincében lakott, egyedül. Műhely és lakás, pont szemben a kertünkkel, az ablakból épp oda lehetett látni. A víkendház ablakából, a szúnyogháló mögül. A pincéjébe nem engedett be senkit. Néhány lépcső lefelé, meg egy nagyobbacska raktár, annak legtöbbször nyitva hagyta az ajtaját. Ki-be járkált a Hosek. Neve Hosek. Fűrészelgetett. Középtermet, vékony, inas, ilyesmik. Kora?