Irodalmi Jelen

Mészáros Sándor: A Bernhard-kályha

,,Soha senki nem talált ki semmit, és nem is fog.” – idézi Thomas Bernhardot Németh Gábor A huron tó című könyvének egyik mottójaként. De ez a mondat Kukorelly Endre szinte bármelyik könyvében szerepelhetne. Furcsa, hogy az egyre terjedelmesebb Kukorelly-recepcióban alig említik Thomas Bernhardot, holott talán az ő művei hatottak a leginkább rá (ahogy Németh Gábor írásmódjára is, de e hatás finom különbözőségét bonyolult lenne itt szétszálazni!). Talán azért is maradt a ,,Bernhard-kályha” észrevétlen, mert Kukorelly számára nem a nagy osztrák ún. írói világlátása a fontos, sem a nyelvi szerkezetei, azaz ,,emeletes” körmondatai vagy ismétlő fokozásai – nem, mert ezek annyira egyedi lelemények, hogy bármiféle átvétel szinte automatikus utánzáshoz vezet még a legjobbaknál is. Hanem... mi is?