Három 100 darab

Három 100 darab

esszékötet

A kötet egyfajta összegzés, írói rendrakás. Anyagát olyan kisprózák képezik, amelyekkel már máshol, másképp, más elrendezésben találkozhattunk. A változtatásokkal és a korábbi szövegek egymásutániságának teljes felrúgásával annak a merész írói vállalkozásnak lehetünk tanúi, hogy a szerző a folyton távolodót hogyan képes közelben tartani.


Három 100 darab

A beszéd és a szabály

Volt egy sziget, és a szigeten élt egy herceg. A herceg egy parthoz közeli mészfehér sziklán épült hosszú, ceruza-forma toronybástyájában lakott, és soha nem jött le onnan, a toronyból kormányozta birodalmát. Naphosszat a bástyatetőn ücsörgött a rozoga, favázas nyugszékében, fején pamutsapkával, amit a sosem szűnő szélfújás miatt a legnagyobb hőségben se vett le. A hosszú őszi esőzéseket szerette leginkább, sűrű és heves esőket, ilyenkor órákig üldögélt mozdulatlanul, kisimult arccal, szemét félig lehunyva, és hallgatta, hogy veri a víz a körfolyosó fölé kifeszített ponyvát. De ott ült télen is, prémekbe bugyolálva, vagy sétálgatott körbe-körbe, bámulta a világot, a tenger színének változásait, felbukkanó és semmibe vesző hajókat, a szikla mellett húzódó szőlőfürtnyi erdőcske lombjait, felhők futását, az égbolt tüneményit, várta, hogy lehulljon végre a hó.