Árgus

Farkas Zsolt: Milyen bír lenni a szív

Kukorelly stílusának két jellegzetességérõl

Kukorelly elég jellegzetes és markáns stílust teremtett. Ennek számos - máshonnan eredeztethetõ és eredeti - összetevõje van, amelyek a különbözõ szövegekben különbözõ mértékben dominálnak. Ezek közül kettõvel fogok foglalkozni. Egyrészt a "hétköznapi" beszéd és az "ügyetlen" fogalmazás szerepérõl, valamint ennek a három alapvetõ és többé-kevésbé ma is eleven irodalmi hagyomány beszédmódjaival szembeni ambivalens viszonyáról.